Omgevingswet in een Oogopslag met Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Omgevingsregeling & invoeringsregels

Omgevingsregeling

De Omgevingswet wordt niet alleen uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur, maar ook in een ministeriële regeling. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Het gaat om regels voor het gebruik van de wet in de praktijk. De ontwikkeling van de Omgevingsregeling biedt veel kansen om regelgeving te vereenvoudigen. Juist door de focus op de praktijk. Daarmee kan de Omgevingsregeling een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het omgevingsstelsel. De ontwikkeling van de Omgevingsregeling is begin 2017 van start gegaan. Er zijn tweee uitgangspunten. Het werk aan de regeling is verdeeld in thema’s.

Uitgangspunten

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsregeling zijn twee uitgangspunten benoemd:
Er komt één Omgevingsregeling. Voorwaarde is wel dat de regeling toegankelijk en inzichtelijk is voor al haar gebruikers.
De regeling wordt ingedeeld naar doelgroep. Voor bestuursorganen worden de regels verder verdeeld naar taken en instrumenten. Voor initiatiefnemers naar activiteiten. Bestuursorganen en initiatiefnemers kunnen zo snel zien welke informatie voor hen van toepassing is. Dit sluit aan bij de indeling van de AMvB’s.

Thema Gegevensverstrekking

Dit thema gaat vooral over indieningvereisten voor de omgevingsvergunning. Een belangrijk doel is vermindering en harmonisatie van de aanvraagvereisten. Ook wordt geregeld dat aangeleverde gegevens niet nogmaals verstrekt hoeven worden bij een nieuwe aanvraag. Dit bespaart kosten voor zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag.

Thema Regels voor het uitvoeren van activiteiten

Hier gaat het om de praktische uitwerking van de regels voor initiatiefnemers uit het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Doel is vooral harmonisatie van technische regels en verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.

Thema Grenzen voor gebieden en locaties

In de Omgevingswet en de AMvB’s worden gebieden aangewezen zoals beperkinggebieden langs infrastructuur en gebieden met militaire objecten. In de Omgevingsregeling worden de precieze grenzen getrokken. Alle gebieden en locaties komen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar is straks met één druk op de knop te zien welke rijksregels gelden voor een specifiek gebied.

Thema Monitoring en onderzoeksverplichtingen

Dit thema richt zich op regels voor bestuursorganen rond monitoring, verslaglegging en registers. Harmoniseren en vereenvoudigen van meet- en rekensystemen voor monitoring van (onder meer) omgevingswaarden geldt hier als belangrijk doel.

Planning en proces

Voor de ontwikkeling van de Omgevingsregeling is kennis en expertise vanuit de praktijk onmisbaar. In 2017 organiseert het ministerie van IenM daarom expertsessies, werksessies en praktijkproeven. Die moeten ervoor zorgen dat de vertaalslag van praktijk naar regelgeving kan worden gemaakt en verbetermogelijkheden ten volle benut.

Omgevingswetboek in de praktijk
 
Contact info@omgevingswetboek.nl volg ons op LinkedIn volg ons op Twitter