Omgevingswet in een Oogopslag met Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit bouwwerken leefomgeving, Omgevingsregeling & invoeringsregels

Omgevingswet 2021

Welkom op Omgevingswetboek.nl. Op deze site geeft mr.dr. Jan van den Broek, een autoriteit op het gebied van de Omgevingswet, informatie over de Omgevingswet, die overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten helpt om zich voor te bereiden op de nieuwe Omgevingswet. De site is bewust beperkt gehouden. Wie uitgebreider is geïnteresseerd, kan doorklikken bij nuttige links. Wie het boek Omgevingswet compleet nu leest, wordt via Actueel op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Dat scheelt veel werk, terwijl men toch up to date blijft.

 

Op 1 januari 2021 zal de Omgevingswet in werking treden (Stb. 2016, 156). Deze wet vervangt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan de Wabo, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Wet natuurbescherming. Een korte video laat zien wat de bedoeling is. Met Omgevingswet compleet en Tekstuitgave Omgevingswet kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

 

De Omgevingswet wordt uitgevoerd door vier algemene maatregelen van bestuur: het Omgevingsbesluit (Stb. 2018, 290), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Stb. 2018, 292), het Besluit activiteiten leefomgeving (Stb. 2018, 293) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Stb. 2018, 291). Die vervangen onder meer het Besluit omgevingsrecht (Bor), het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Deze AMvB’s zijn op 31 augustus 2018 in het Staatsblad gepubliceerd.

 

De Omgevingswet wordt verder uitgevoerd door een ministeriële Omgevingsregeling. Die vervangt onder meer de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor). De regeling is nog niet bekend.

 

De Omgevingswet wordt aangevuld met een Aanvullingswet bodem Omgevingswet, een Aanvullingswet geluid Omgevingswet, een Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en een aanvullingswet natuur Omgevingswet. De Aanvullingswet bodem is op 22 januari 2018 bij de Tweede Kamer ingediend (TK 34 864), de Aanvullingswet natuur op 29 juni 2018 (TK 34 985). De andere aanvullingswetten zijn bekend als consultatieversies.

 

Voor de invoering van de Omgevingswet komen er een Invoeringswet, een Invoeringsbesluit en een Invoeringsregeling. De Invoeringswet is op 29 juni 2018 bij de Tweede Kamer ingediend (TK 34 986).

 

Voor de invoering van de Omgevingswet is verder van belang het digitaal stelsel omgevingsrecht (DSO).


Jan van den Broek is Senior Legal Counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant, voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Milieu en recht, lid van de redactieadviesraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Jan studeerde rechten in Nijmegen en werkte daarna bij de gemeente Uden en als advocaat. In 2012 promoveerde hij in Maastricht op het proefschrift Bundeling van omgevingsrecht. Hij was lid van de Commissie Nijpels, die het kabinet adviseerde over de Omgevingswet.
Omgevingswetboek in de praktijk
 
Contact info@omgevingswetboek.nl volg ons op LinkedIn volg ons op Twitter